MASSAGE

Hundarnas kroppar utsätts för påfrestningar i hundens vardagsliv, skador och stress som kan få negativa effekter på hundens kropp. Detta kan kräva behandling och rehabilitering i form av massage. Massage är en gammal behandlingsmetod där händerna mekaniskt bearbetar mjukdelar, främst muskulaturen men även hud och bindväv. Massagen verkar smärtlindrande, avslappnande och den ökar blodcirkulationen i områden som behöver ökat blodflöde, så som skador.

Varje hund är unik och lika så är deras kroppar därför börjar jag alltid med att gå igenom hela kroppen, kroppsdel för kroppsdel och muskel för muskel, när jag masserar. Det jag letar efter när jag känner igenom hunden kropp är knutor, spänningar och andra avvikelser som kan orsaka smärta och hinder i vardagen för hunden. Under första besöket diskuterar vi dessutom hundens eventuella sjukdomshistoria för att jag ska få en helhetsbild av rehabiliterings- och behandlingsbehovet som hunden har.

Massage är även bra i friskvårdssyfte för att få hunden att slappna av, öka blodcirkulationen och förbättra matsmältningen. Vid beröringen från massagen kommer även andra fördelar såsom att den minskar hundens stresshormoner och detta kan i sin tur sänka blodtrycket, ge långsammare andning och tarmrörelserna sätts dessutom i arbete. Dessutom kan man genom massagen lära känna hundens kropp och lättare upptäcka defekter och avvikelser innan de har hunnit bli för omfattande.

Massagen som jag utför ger flera positiva effekter för hundens välmående som till exempel:

  • Lokalt ökad blodcirkulation som bidrar till att syre och näring transporteras effektivare till kroppsvävnader.
  • Massage ökar normalt lymfcirkulationen.
  • Muskler och senor kan bli mer elastiska genom massage och kombinerat med ​stretching​ kan även ledernas rörelseomfång bibehållas eller förbättras. 
  • Massage kan resultera i finare päls genom ökad ämnesomsättning i hud och talgkörtlar.
  • Muskulaturen blir vanligtvis mjuk och avslappnad genom massagen.
  • Blodtrycket kan också sänkas genom att blodkärl vidgas

Massage ska inte utföras på hundar som är dräktiga, har öppna sår och har epilepsi och därför utför jag inte massage på dessa hundar. 

Välkomna att boka en tid för massage genom att klicka på knappen nedan eller höra av er till mig för mer information om vad jag kan erbjuda just din hund eller dina hundar!